407 Husbyggnad 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetsmiljön varierar enligt byggobjekt. Husbyggarna arbetar både inomhus och utomhus i omväxlande väderleks- och andra förhållanden. En husbyggare kan arbeta på byggplatser för nybyggnad och för renovering. En husbyggares arbetsplats kan vara till exempel som yrkesutövare i ett företag eller som egenföretagare. Arbetsplatserna kan vara till exempel i byggfirmor, byggnadsindustrin, järnaffärer och fastighetsskötselbolag. Att vara självständig företagare är ett alternativ. 

Arbetstider? 

Arbetet inom byggnadsindustrin utförs i regel dagtid, men i en del fall, som i brådskande projekt eller vissa förhållanden, kan arbetet också utföras på kvällar eller veckoslut. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Yrkesbenämningen i grundexamen är husbyggare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners