602 Elektronik och robotik 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Elektronikmontörer anställs av elektronik- och elindustrin, teleoperatörer, serviceföretag och affärer som säljer elektronikprodukter. Arbete finns runt om i Finland.  

Arbetstider? 

Ofta är arbetet dagtid, men i en del uppgifter kan det finnas behov av att också göra kvälls- eller nattskift samt veckoslutsarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Yrkesbenämningen i grundexamen är elektronikmontör.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners