405 Rörläggning  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns det arbete, alltså arbetsplatser, arbetsmiljöer och regioner?  

Arbetsplatserna för rörmontörer finns ofta i nybyggnads- och renoveringsobjekt som entreprenadföretag inom VVS-branschen har. Arbetsplatser finns också i fastighetskötselbolag, inom byggnadsindustrin, produktindustrin, i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk. Arbete kan finnas i parti- och försäljningsuppgifter inom VVS-branschen. Att vara självständig företagare är ett alternativ. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Rörmontörens arbetstider kan variera enligt uppgiftsbeskrivningen. Oftast är arbetstiderna ändå 7–16, men i en del fall, som i dejourarbete, kan det krävas att man har arbete också till exempel mitt i natten. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på kompetensområdet för rörmontering i grundexamen i husteknik. Yrkesbenämningen i grundexamen är då rörmontör.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners