306 Rengörings-service  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Underhålls- och grundstädning. 

Mat- och hemstädningstjänster. 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Lokalvårdarna kan arbeta till exempel i kontor, skolor, daghem, hotell, servicehem och andra social- och hälsovårdsinrättningar, i olika produktions- och servicelokaler, simhallar och trafikmedel. En hemvårdare arbetar bland annat i kundernas hem och i hemliknande inrättningar. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna i rengöringsbranschen kan variera mycket beroende på arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetsobjekt. Arbetet kan vara dag-, kvälls- eller nattarbete, och det kan också innehålla veckoslutsarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. I grenen rengöringsservice tävlar man med examensbenämningarna lokalvårdare och hemvårdare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners