208 Spelbranschen 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Inom branschen kan man arbeta i många olika slags uppgifter och företag. Arbetsplatser kan finnas till exempel i företag inom spelindustrin, såsom i spelutvecklings- och spelplaneringsföretag. Du kan arbeta till exempel som spelplanerare, spelprogrammerare eller spelgrafiker. Det finns många olika sätt att få arbete inom spelbranschen. Arbetsplatser kan finnas till exempel i företag som producerar spel- och informationshanteringstjänster. Det är viktigt att notera att arbetsuppgifterna i spelproduktion kan variera mycket beroende på arbetsplats, uppgiftsbeskrivning och vad personen själv är intresserad av. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna i spelproduktion kan variera mycket beroende på arbetsplats och arbetets karaktär. Många yrkeskunniga i spelproduktion arbetar enligt vanlig kontorstid, men i ett projektbaserat arbete kan arbetstiderna vara mer oregelbundna. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning samt på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning. samt programutvecklare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners