205 Datorer och nätverk

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En IT-stödperson kan arbeta till exempel som IT-systemexpert, IT-stödperson i lokalnät, ansvarig eller planerare för datatekniska system. I arbetsuppgifterna kan ingå försäljning, service, installation och ibruktagande av IT-teknologi eller skolning. En datanätsinstallatör kan i arbetslivet till vara sakkunnig i datasystem, datautrustningstillverkare i industrin och system- och servicekonsult eller försäljare. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna för IT-stödpersoner och datanätsinstallatörer kan variera mycket beroende på arbetsplats och arbetets karaktär. Många IT-stödpersoner och datanätsinstallatörer arbetar enligt vanlig kontorstid, men i en del uppgifter, som i störningshantering eller i upprätthållande av system, kan också kvälls-, natt- eller veckoslutsarbete behövas. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen i informations- och kommunikationsteknik är IT-stödpersonoch datanätsinstallatör.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners