604 Laborant

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetsplatserna är ofta övervaknings-, forsknings- och utvecklingslaboratorier i industrin och i forskningsinstitut. Arbetsplatser finns också i företag som tillverkar eller importerar anordningar och produkter för laboratoriebranschen. Arbete finns i olika delar av Finland.  

Arbetstider? 

En laborants arbetstider varierar beroende på arbetsplats och uppgift. I en del laboratorier arbetar man normala kontorstider, medan det i andra kan finnas skiftarbete som täcker dygnets alla tider. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom laboratoriebranschen. Yrkesbenämningen i grundexamen är laborant.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners