AN2 Processbranschen  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Som processkötare kan du arbeta i olika processer för tillverkning av produkter, och i uppgifter med styrning, övervakning och skötsel av utrustning i anslutning till dessa i företag i industribranschen. Produktionen av kemikalier, läkemedel, bränslen, tvättmedel, målfärger, papper och förpackningar sker i långt automatiserade processer, och du får övervaka och styra dem. Du har hela tiden koll på situationen och är färdig att göra justeringar i processen eller när du arbetar på fältet utför du små granskningar, service- och underhållsåtgärder. 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Som processkötare kan du arbeta till exempel inom trä-, pappers- och kemiindustrin, cellulosa-, läkemedels- och bryggeriindustrin eller på energiproduktions- och vattenverk. Branschen utvecklas kontinuerligt och behöver processkötare också för styrning av produktionen olika nya biobaserade förpackningar, biobränslen och biokemikalier. Arbetsplatser inom processbranschen finns nästan överallt i Finland.  

Arbetstider? 

Arbetstiderna kan varier mellan dag-, kvälls- och nattskift, och arbete utförs också väldigt ofta på veckoslut.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom processindustrin. Examensbenämningen i grundexamen är processkötare. 

Evenemangets huvudsamarbetspartners