502 Kock  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna vara till exempel restauranger, storkök, kaféer, last- och passagerarfartyg, cateringföretag, snabbmats-, festservice- och turismföretag, hotell o.d., samt servicestationer. Att vara företagare är också ett alternativ. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna för kockar varierar mycket beroende på arbetsplats och arbetets karaktär. På en del arbetsplatser, som på restauranger och i hotell, kan kockarna arbeta sent på kvällen och kanske ända in på natten. Till exempel i kök i skolor och sjukhus kan arbetstiderna vara på dagen. Arbetstiderna för kockar kan vara oregelbundna och innehålla arbete på veckoslut, kvällar och helger.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är kock.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners