314 Säkerhets-tjänster   

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på?  

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?   

De som har avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen kan utföra basuppgifterna inom säkerhetsbranschen, som uppgifter för en väktare, ordningsvakt, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter eller andra uppgifter inom säkerhetsbranschen.  

Arbete finns runt om i Finland.  

Arbetstider? 

Arbetstiderna kan variera mycket beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Arbetet är ofta skiftarbete, som kan innehålla dag, kvälls-, natt- och veckoslutsskift. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom säkerhetsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är säkerhetsvakt.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners