607 Maskin-montering och underhåll  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En maskinmontör arbetar med installations-, drifts- och underhållsuppgifter i industrianläggningar och företag som arbetar med underhåll. Arbetsgivare kan vara maskinverkstäder inom industrin, mindre verkstäder, skeppsvarv, reparationsverkstäder och andra industriföretag. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

En maskinmontörs arbetstider kan variera beroende på arbetsplats och uppgift. I de flesta industriföretagarbetar man dagtid på vardagar, men en del platser kan ha skiftarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Yrkesbenämningen i grundexamen är maskinmontör.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners