410 Anläggning av grönområde

 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetsplatsen kan finnas i privata företag inom grönsektorn eller inom den offentliga sektorn, till exempel hos en stad. En grönområdesanläggare kan också ha försäljningsuppgifter till exempel i järnaffärer eller plantbutiker. Att vara självständig företagare är också ett alternativ. Arbete finns runt om i Finland. 

  

Arbetstider? 

Arbetet utförs i regel dagtid, men också entreprenadarbeten är möjliga enligt avtal.  

  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kompetensområdet för grönsektorn i grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen är trädgårdsmästare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners