202 Mediateknik 

Branschen passar dig, om du 

  

Vad kan arbetet gå ut på? 

  

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediegemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare. Branschens arbetsplatser finns i olika typer av företag, såsom printföretag, boktryckerier, inom handelsbranschen, reklambyråer och många andra organisationer som behöver kunnande i mediateknik. Arbete finns runt om i Finland. 

  

Arbetstider? 

Arbetstiderna för yrkeskunniga i mediateknik kan variera mycket beroende på arbetsplats, arbetets karaktär och projekt. Många yrkeskunniga i mediateknik arbetar enligt vanlig kontorstid, men i ett projektbaserat arbete, vid reklammontering kan arbetstiderna vara mer oregelbundna. Till exempel på grund av strama tidtabeller eller öppningsdatum kan man göra långa dagar eller arbeta på veckoslut. 

  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners