601 Automations-installation 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetsplatserna kan finnas i företag inom industribranscher, företag och sammanslutningar som ansvarar för fastighetsautomation samt i företag som tillverkar olika maskiner och anordningar med automat- och processteknik för industri som använder process- och automationsteknik. Arbete finns runt om i Finland och i världen. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna för en automationsmontör kan variera beroende på arbetsgivare och arbetsobjekt. Ofta är arbetet dagtid, men i en del uppgifter kan det finnas behov av att också göra kvälls- eller nattskift, särskilt i industrianläggningar eller serviceuppgifter. Också dejourturer kan höra till arbetsuppgifterna, för funktionssäkerheten för automatsystem är viktig dygnet runt. 

Branschen ger också möjlighet till ett resande jobb och att få se världen, eftersom automation ska ha service och tas i bruk överallt. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Yrkesbenämningen i grundexamen är automationsmontör. 

Evenemangets huvudsamarbetspartners