AN1 Flygplansservice 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

En flygplansmekaniker ansvarar för teknisk säkerhet vid flygning och underhåller och reparerar flygplan. Flygplansmekanikerna utför krävande uppgifter med service och kontroll av flygplan eller flygplansdelar. 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Flygplansmekanikerna kan bli anställda av till exempel flygbolag, flygunderhållsföretag, försvarsmakten eller gränsbevakningen. Utbildningen möjliggör också att man få arbete internationellt. 

Arbetstider? 

Arbetet är skift- eller dagarbete, och beroende på arbetsplats under dygnets alla tider och årets alla dagar.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i yrkesuppvisningen baserar sig på grundexamen i flygplansmekanik. Yrkesbenämningen i grundexamen är flygplansmekaniker.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners