311 Djurskötare 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En djurskötare kan arbeta till exempel som boskapsskötare, lantbruksavbytare, landsbygdsföretagare eller i en husdjurspark, djuraffär och i ett djurpensionat. Arbete finns runt om i Finland.  

Arbetstider? 

Arbetstiderna kan variera mycket. Arbetet kan vara dag-, kvälls- eller nattarbete, och det kan också innehålla veckoslutsarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom lantbruksbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är djurskötare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners