315 Välfärds-teknologi 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En närvårdare som i sitt arbete utnyttjar välfärdsteknologi kan till exempel arbeta i olika verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården eller det pedagogiska området, som i daghem, serviceboende, effektiverat serviceboende, hälsocentraler, hemvård och skolor. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna för en person som använder välfärdsteknologi i sitt arbete kan variera mycket beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Arbetstiderna kan vara på dagen, men de kan också variera enligt skiftarbete och dejourskyldighet.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på de obligatoriska examensdelarna och på den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen är närvårdare och akutvårdare på grundnivå. En närvårdare utnyttjar i sitt arbete välfärdsteknologi i olika verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården eller det pedagogiska området.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners