401 Snickare  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetet kan till exempel finnas i ett företag som tillverkar träkonstruktionsdelar, i tillverknings- och vidareförädlingsuppgifter inom såg- och träskiveindustrin, i snickerier, möbelfabriker eller som självständig företagare. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetet utförs i regel dagtid, men beroende på arbetsplats är också skiftarbete möjligt. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamina inom träindustrin och konstindustrin. Examensbenämningarna i grundexamen är snickare och artesan.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners