P2 Fastighets-skötsel 

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetsplatsen kan vara ett fastighetsservice- eller fastighetsskötselbolag. Arbetsplatsen kan också finnas i stora företag eller till exempel i en stads eller kommuns fastighetsskötsel. Arbete kan också finnas i industrins tjänst. Att vara självständig företagare är ett alternativ. Arbetsmiljöer kan vara t.ex. läroanstalter, affärsutrymmen, bostäder, social- och hälsovårdslokaler, industrianläggningar, hotell samt andra kundutrymmen. Att vara självständig företagare är också ett alternativ. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiden är i regel på dagen, men arbete kan också finnas på kvällar och veckoslut. Arbetstiden varierar för olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. I grenen fastighetsskötsel tävlar man med examensbenämningen fastighetsskötare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners