313 Ekonomi-förvaltning 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En arbetstagare i ekonomiförvaltning som genomgått yrkesutbildningen har mångsidiga uppgifter. Många yrkeskunniga i ekonomiförvaltning arbetar t.ex. i bokföringsbyråer, där de sköter kundernas bokföring och andra ekonomiförvaltningsuppgifter. Stora och små företag behöver yrkeskunniga personer i ekonomiförvaltning för att sköta till exempel bokföring, fakturering, hantering av inköpsfakturor, skötsel av reskontra, löneräkning och andra ekonomiförvaltningsuppgifter. Kommuner, städer och statliga ämbetsverk behöver yrkeskunniga i ekonomiförvaltning för att sköta samma uppgifter som i företag samt hantering av offentlig ekonomi. Programvaruföretag i ekonomiförvaltning erbjuder arbetsplatser till exempel med produktstöd och utveckling av programvaror. Bokföringsbyråerna erbjuder tjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Arbetsuppgifterna kan innehålla försäljningsfakturering, hantering av inköpsfakturor, bokföring, uppgörande av bokslut, skattedeklarationer och rådgivning i ekonomifrågor. Materialet i ekonomiförvaltningsarbetet är i huvudsak digitala dokument och verktyget är ett informationssystem i ekonomiförvaltning. Till arbetet hör många olika kundmöten. Arbete finns runt om i Finland. Arbetsuppgifterna i ekonomiförvaltning kan man idag utföra mycket oberoende av tid och rum (som distansarbete). 

Arbetstider? 

Arbetet utförs i regel på vardagar och dagtid, men på många arbetsplatser är numera flexibel arbetstid och distansarbete möjligt.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom. 

Evenemangets huvudsamarbetspartners