309 Hästskötsel 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Hästskötarna arbetar ofta i rid-, trav- eller hobbystallar. Arbete finns runt om i Finland. Arbete kan också finnas utomlands. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna kan variera mycket beroende på arbetsplats och var den ligger. Arbetet kan vara dag-, kvälls- eller nattarbete, och det kan också innehålla veckoslutsarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom hästhushållning. Examensbenämningarna i grundexamen är hästskötare, handledare inom hästservice (förnyade examensgrunder från 2021) och ridinstruktör.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners