310 Företagsamhet

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Som företagare skapar du en arbetsplats för dig själv och eventuellt också för andra. Arbetsplatserna, arbetsmiljöerna och var arbetet finns beror på många saker. Färdigheter i företagsamhet behövs också i många andra arbeten, även om du inte själv är företagare. Arbetet kan utföras runt om i Finland. 

Arbetstider? 

I företagandet beror arbetstiderna på branschen och på vad företagaren själv har bestämt för arbetstider. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

I alla grundexamina kan man avlägga studier i företagsamhet och lära sig färdigheter i företagsamhet i anslutning till den egna branschen. Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensdelen Planering av företagsverksamhet i de yrkesinriktade grundexamina. 

Evenemangets huvudsamarbetspartners