204 Data-behandling  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel vara ekonomi- och kontorsuppgifter eller arbetsuppgifter inom IT-branschen i olika företag eller inom den offentliga sektorn på olika håll i Finland. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på både grundexamen i affärsverksamhet och grundexamen i informations- och kommunikationsteknik.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners