308 Visuellt försäljnings-arbete  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetet kan finnas på olika arbetsplatser inom konstindustri- eller handelsbranschen till exempel i uppgifter med kundbetjäning/försäljning, visuellt försäljningsarbete, tillverkning av produkter eller produktrådgivning. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna i visuellt försäljningsarbete kan variera mycket beroende på arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetsobjekt. Arbetet kan vara dag-, kvälls- eller nattarbete, och det kan också innehålla veckoslutsarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom konstindustribranschen. Examensbenämningen i grundexamen är artesan. Examensdelen visuellt försäljningsarbete kan även tas med i grundexamen i affärsverksamhet.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners