203 Media-planering  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?   

Inom branschen kan man till exempel arbeta som fotograf, ljudtekniker eller redigerare, assistent eller planerare inom kommunikationsbranschen. Det är också möjligt att arbeta som fotograf eller evenemangsproducent. Arbete finns runt om i Finland.  

Arbetsgivare inom branschen är till exempel mediahus, spel- och animationsbolag, reklam- och kommunikationsavdelningar, produktionsföretag och förlag inom mediebranschen, fotoateljéer och arbete som företagare. 

Arbetstider?  

Arbetstiderna för dem som arbetar inom mediebranschen kan variera mycket beroende på arbetsplats, arbetets karaktär och projekt. Många yrkeskunniga inom mediebranschen arbetar enligt vanlig kontorstid, men i projektbaserade arbeten, som i film- eller spelproduktion, kan arbetstiderna vara mer oregelbundna. Till exempel på grund av strama tidtabeller eller öppningsdatum kan man göra långa dagar eller arbeta på veckoslut. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning samt på arbetslivets krav. Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning innehåller fem kompetensområden: 

Examensbenämningarna i grundexamen är Utövare av medietjänster, Utövare av visuell framställning och Utövare av spelproduktion.   

Evenemangets huvudsamarbetspartners