305 Närvårdare 

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En närvårdare kan arbeta med olika uppgifter inom vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård, småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, munhälsovårdsenheter samt på olika enheter inom akutvård på grundnivå. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Beroende på arbetsplats är det skiftarbete eller arbete som utförs dagtid, även på veckoslut och helger. På en del arbetsplatser har man arbete även på natten, som i servicehus och sjukhus. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare eller akutvårdare på grundnivå.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners