603 CNC-maskinbe-arbetning   

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

CNC-verkstadsmekaniker är kunniga i sitt yrke, och de använder datorstyrda CNC-maskiner för att tillverka olika delar och komponenter. CNC-maskinerna är anordningar som kan svarva, borra samt fräsa olika material, som metall och plast. CNC-verkstadsmekaniker arbetar inom många industribranscher, som i maskinbyggnad, bilindustrin, skeppsbyggnad och medicinsk teknik. 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Verkstadsmekanikerna arbetar i regel som anställda av maskinverkstäder eller som självständiga företagare. Arbete finns runt om i Finland. Arbetet utförs inomhus. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna kan variera beroende på arbetsplats och uppgifter. Ofta är arbetet dagtid, men i en del uppgifter kan det finnas behov av att också göra kvälls- eller nattskift samt veckoslutsarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Yrkesbenämningen i grundexamen är verkstadsmekaniker.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners